Czym jest spór skarbowy?

Termin „spór skarbowy” nie posiada żadnej definicji legalnej, nie jest zaczerpnięty z aktu prawnego czy ze zbioru pojęć wykorzystywanych przez doktrynę finansów i prawa finansowego. Spór skarbowy obejmuje sytuacje, w których występują różne, rozbieżne stanowiska, co do określonego zagadnienia finansowego.

Innymi słowy, sporem skarbowym nazywam aktywność kierownika jednostki sektora finansów publicznych w ramach postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, beneficjenta w ramach postępowania w przedmiocie zwrotu dotacji czy też podatnika w ramach postępowania kontrolnego, kontroli podatkowej czy postępowania podatkowego.

Sporem skarbowym objąć należy również działania obwinionego lub oskarżonego podatnika w ramach postępowania karnego (skarbowego) w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. To sytuacja, w której kierownik, beneficjent czy podatnik musi dowodzić swoich racji przed organem administracji publicznej, w tym organem skarbowym, jak również przed sądami administracyjnymi i – w ramach postępowania karnego – przed finansowym organem dochodzeniowym oraz sądem powszechnym.

Sporów skarbowych należy unikać, ale nie należy się ich obawiać. Warto z rozsądkiem przygotować się do takiego sporu. Przemyśleć argumentację, uporządkować dokumenty i – o ile jest taka potrzeba – skontaktować się z doradcą w osobie zaufanego radcy prawnego.